Zer da 5S metodologia?

5S metodologia  kalitatea kudeatzeko oinarrizko tresna da, hondakinak murriztera, produktibitatea handitzera eta pertsonen motibaziora bideratuta dago.
Tresna erraza da, pertsonei lana erraztu eta beren lana erakargarriagoa egin nahi diena. Tresna honek kontzeptu eta balio aldaketak proposatzen ditu, espazioaren erabilera eraginkorraren bidez, lan operatiboan akatsak murriztuz, elkarlana eta lanpostuen autogestioa bultzatuz.
Metodologia honetan, interesgarria da lanpostu bakoitzaren kalitatea hobetzea, lanpostuko arduradun bakoitzak egiten dituen hobekuntzak gomendatu eta inplementatzeko ardura baitu. Hain erreaktiboak ez diren eta proaktiboagoak diren pertsonak, beren lanpostuetan arazoak eta konponbideak identifikatuz, haien funtzioez eta emaitza eraginkorrez ahaldundutako pertsonak izatea bilatzen du.

5Sen etapak

5Sen tresnari japonieraz bere bost etapetako bakoitzak izendatzen duen izenaren lehen hizkiagatik deitzen zaio. Orain, haren faseen, printzipioen eta onuren errepasoa egingo dugu.

1) Seiri (bereizi): lantoki batean dauden beharrezko eta behar ez diren elementuen artean bereiztea da kontua, eta azken horiek ezabatzea. Onurak: lantokia prestatzea seguruagoa eta produktiboagoa izan dadin, espazio gehiago izatea, eta beharrezkoak ez diren elementuen pilaketak eragindako arazoak ezabatzea.

2) Seiton (ordenatzea): beharrezko gisa sailkatu ditugun elementuak modu ordenatuan xedatzean datza, erraz aurkitu ahal izateko moduan. “Gauza bakoitzerako leku bat eta gauza bakoitza bere lekuan”. Onurak: edozein pertsonak edozein elementu azkar eta behar den unean lokalizatu ahal izateko baldintzak garatzen ditu.

3) Seisoa (garbitzea): laneko elementuak, makinak eta espazioak garbi edukitzea. “Ez da garbiagoa gehien garbitzen duena, gutxien zikintzen duena baizik”. Era berean, desordena eta zikinkeriaren ondorioz lehen ezkutuan zeuden arazoak antzemateko funtsezko jardueratzat hartzen da. Onurak: materialen eta ekipoen kaltearen kostuak murrizten ditu, istripu-arriskuak murrizten ditu, motibazioan eta produktibitatean eragiten duen lan-habitat atsegina sortzen du.

4) Seiketsu (estandarizatzea): aurreko hiru urratsen baldintzak normalizatzea eta mantentzea, kudeaketa bisuala, kodifikazioak, seinaleak eta abar erabilita. Onurak: estandarizazio-prozesuak lehen 3ak mantentzen eta praktikatzen laguntzen du, eta anomaliak hautematea errazten du.

5) Shitsuke (mantentzea): autodiziplina eraikitzea eta lantokian antolatzeko eta garbitzeko ezarritako eta estandarizatutako metodoak erabiltzea ohitura bihurtzea. Hori izango da lortzeko eta ezartzeko “S” zailena, aldaketarekiko erresistentziaren erruz. Onurak: diziplina ohiturak aldatzeko modu bat da. Sentsibilitatearen eta enpresaren baliabideak zaintzearen kultura sortzen da, eta pertsonen arteko errespetua.

Tresna honek antolaketa-eraginkortasuna lortu nahi du erakunde baten barruan, alferrik galtzen den guztia eta baliorik ematen ez duten prozesuak desagerrarazteko moduan. Eta 5Sko programa bat behar bezala ezartzeko, gutxienez 3 baldintza bete behar dira:

Erakundeko maila guztietako langileen konpromisoa eta parte-hartzea.
Kultur aldaketa eta lan egiteko modu berriak hartzeko joera
Denboraren eskuragarritasuna eta parte-hartze aktiboa.

5Sen helburua ikastetxean

Proiektuaren helburua da tailerrak hobetzea, irakasleen lana errazteko antolatzea eta, horrela, ikasleen ikaskuntza hobetzea. Jarduera-ildo hori ikastetxearen bi ildo estrategikotan jasotzen da: langileen gogobetetzeari buruzkoa eta ikasleen gogobetetzeari buruzkoa.

  LEHEN                                                                                               ORAIN