2019-2020 ikasturtean, CIFP Andramari LHIIn, Instalazioa eta Mantentze-lanak lanbide-arloko sailak 5Sak ezarriko ditu tailerretan, gela teknologikoetan eta mintegian.
Hauek dira 5Sen fase bakoitza ezartzeko lau urratsak:

1. urratsa: fasea planifikatzea.

2. urratsa: adostasun-bilera.

3. urratsa: ekintzak gauzatzea.

4. urratsa: prozedura egitea eta kontrolatzea.

5Sak ezartzen hasi aurretik, proiektua definitu eta antolatu behar da (arduraduna, arloa eta taldea aukeratzea, plangintza orokorra eta zuzendaritza-taldearen konpromisoa).

1. urratsa: fasea planifikatzea.

Egin beharreko zereginak:

• Lan-egutegia finkatzea.

• Adostasun-bilera prestatzea.

Plangintza departamentuko buruak egiten du, eta bera da proiektuaren arduraduna.

Lan-egutegia finkatzea.

Bost faseetako bakoitzean, egin beharreko lehen zeregina fase bakoitzeko lan-egutegia finkatzea da. Egutegi hori lau urratsetako bakoitzerako aurreikuspena jasoko duen egutegi batean zehaztuko da.

Adostasun-bilera prestatzea.

Adostasun bilera ondo prestatzen da, taldearen lanaren abiatze puntua izango delako. Bileran honako hauek sartuko dira:

• Materiala entregatzea.

• Metodologiaren azalpena.

Bilera honetan Instalazio eta Mantentze mintegiko irakasle guztiek parte hartzen dute, 5Sen proiektuaren parte baitira. Arloaren antolaketa-, ordena- eta garbitasun-mailari eustea hura partekatzen duten guztien zeregina da, eta, beraz, guztiak inplikatzen ditu. Horrela, pertsona guztiek proiektuan parte hartzea eta ondoren garatzen laguntzea errazten du.